Ахладова: Изпитът за юридическа правоспособност на стажант – юристите ще се проведе през декември 2021 г.