ЕСПЧ с ключово решение: Задължителната ваксинация - необходимост в демокрацията