Борисов е заложил толкова мини, че тежко и горко на новия кабинет - Общество и политика