Читалище в Асеновград ще се сдобие със сцена на открито