Поръчката за мотриси на стойност над 246 млн. лева е прекратена