МП предлага изпитът за юридическа правоспособност да се проведе през декември