Подходите за преодоляване на социално-икономическите неравенства в България обсъдиха Радев и постоянния представител на СБ у нас