Превръщат подлезите при пазара „Иван Вазов“ в пространство за четене