Младежки център Пловдив с отворена покана за дискусия относно младежката политика на града