Губещите сегменти от пазара на имоти в Ню Йорк се възстановяват