Кратки новини: Съдебният съвет спря процедурата за избор на надглавен прокурор