Външното оценяване за 4 и 10 клас няма да бъде отменено