Защо стратезите стават все по-малко бичи за щатските пазари?