Стари маски и ръкавици мърсят фатално плажовете по света