Текстове и изображения от архива на проф. Любен Прашков. 16 април 2021 г., 10.00 ч., фейсбук страница Център за книгата