Киномания идва на 8 април със световни премиери и златни класики. Официалното откриване е с филма "Страх" на Ивайло Христов