Липсващ стол се превърна в повод за скандал между Турция и ЕС