По един милиардер на всеки 17 часа през изминалата година