Борсата в Хонконг поведе по ръст сред пазарите в региона