Детектор за вода Paradox известява навреме за опасност от наводнение