Крехка тенденция на спад на заболяваемостта от Covid-19