Смятат служебно пенсиите на над 300 хил. работещи пенсионери