Пленумът на ВСС откри и спря процедурата за избор на специалния прокурор