Един работодател запазва по 21 служители с мярката 60/40