Слави никога не е спирал да бъде политик от екрана: Желязков