Силата ни е в това, че когато има проблем, ние го решаваме: Борисов