Томас Мюлер: Някак успяхме сами да се простреляме в крака