Образователният министър обяви кои ученици се връщат в клас от понеделник