Поредица от онлайн срещи помага на бургаските артисти при кандидатстване за финансиране от МК