Новият паркинг до бл.93 в „Изгрев“ е готов и с положена маркировка