Окрупняването в сектора за проучване и добив на петрол в САЩ се активизира