Не можело да останем без правителство и за секунда