Правителството одобри облекчения за този концесионер