Очаква се решението как учениците ще се върнат в училище след ваканцията