Всички допускаме тези грешки при пране и съсипваме дрехите си