Екатерина Михайлова: Страната не може без правителство дори за секунда