Малките ученици се връщат в училище, големите ще се редуват