Още 240 000 лв. държавна помощ за Рилския манастир