Ханзейският съюз – първообразът на Европейския съюз