Туризмът настоява за официалното признаване на сертификатите за ваксинация