Преференции, рокади и по-неивестни политици заемат местата в парламента на по-известни