В Италия адвокати събраха леви и десни в договор с ясни облаги и задължения. Иначе пак избори