АЕЦ „Хинкли Пойнт С” – заършено е бетонирането на порталите на водоприемните тунели