Фед очаква да мине известно време преди да започне да затяга политиката