Идеята за европейския суверенитет изгуби най-големия си поддръжник