Избирателите на Слави са от поколения Y и Z и емигранти, гласували преди това за ГЕРБ