Подновяване на първенствата в подготвителните групи в София