Д-р Иван Маджаров: Обществото видя, че може да разчита на нашите лекари