Може ли да прегрее пазарът на офшорни вятърни централи?