Признание за принос в образователната сфера в община Петрич